Bota din Meniere …

Vad är Meniere? Meniere drabbar balans- och hörselorganet och är uppkallad efter den franske läkaren Prosper Menière som beskrev sjukdomen redan 1861. Det finns cirka 40 000 människor i Sverige som lider av Menières sjukdom och cirka 4 000 nya patienter insjuknar i sjukdomen varje år. De flesta personer som drabbas är mellan 40-60 år. Man ser inte på någon om de har Meniere förutom under ett anfall. Det första de flesta tror är att man har varit på en riktigt bra fest och druckit för mycket eller tagit alldeles för många droger. Jag vet inte hur många platser jag kräkts på med ett hundratal är det väl, och gärna helt olämpliga. I början är det pinsamt men sedan skiter man i det. Det är bara att bita ihop liksom. Vetenskapligt känner man inte till orsakerna till varför vissa får sjukdomen och teorin är att det kan finnas flera olika orsaker till att man får sjukdomen och därför är det svårt att hitta ett botemedel. För de flesta börjar symptomen med brus i örat och tinnitus, det känns som en vaxpropp och hörselnedsättning. 20 procent får det bilateralt, dvs på båda öronen. En del som har Meniere får även droppanfall, dvs att hela balanssinnet slås ut och man ramlar bara ihop. En del får även Migrän, oftast kopplade till droppanfallen. Det många upplever är att migränen är kopplat till rygg och nackproblem. Det som händer är att det samlas vätska i örat vilket bildar ett tryck, som i sin tur pressar på balans- och hörselnerven.   Hur allt började … Jag är numera botad men en dag för tio år sedan satt jag i...